Przyczyny zmian w węzłach chłonnych.

Jakakolwiek zmiana w obrębie węzłów chłonnych zawsze świadczy o patologii i nie powinna być lekceważona. Węzły chłonne na stan patologii najczęściej reagują powiększeniem. Węzeł chłonny powiększony, to taki, który przekracza średnicę 1 centymetra i jest wyczuwalny w badaniu palpacyjnym. Węzły chłonne ulegają powiększeniu w odpowiedzi na zmiany patologiczne toczące się w obrębie regionu, z którego spływa chłonka. Innymi przyczynami zapalnymi mogą być zaostrzenia chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy. Powiększenie regionalnych węzłów chłonnych może także wykazywać na odczyny alergiczne. Węzły chłonne mogą także informować nas o toczącym się procesie nowotworowym. W przypadku powiększenia węzłów chłonnych centralnych w obrębie jamy brzusznej, w śródpiersiu oraz węzłów nadobojczykowych wymagane jest pobranie węzłów chłonnych do badania patomorfologicznego, ponieważ przeważnie ich powiększenie wskazuje na proces nowotworowy, jeszcze przed tym jak zacznie się manifestować w inny sposób klinicznie.