Węzły chłonne- powiększone

Węzły chłonne ulegają powiększeniu zawsze z powodu toczącej się patologii, zatem każde powiększenie, czy to węzłów obwodowych, czy centralnych winno być diagnozowane. Węzły limfatyczne ulegają powiększeniu w odpowiedzi na zapalenie o różnym podłożu, najczęściej powiększenie jest skutkiem toczącego się zakażenia, choć może wskazywać także na proces alergiczny, immunologiczny oraz najgorszy- nowotworowy. W zależności od tego czy mamy do czynienia z węzłami obwodowymi, powierzchownymi, czy też centralnymi postępowanie diagnostyczne różni się. Różnice w postępowaniu są też inne u dzieci i inne u dorosłych. Jeżeli chodzi o węzły centralne, przy ich powiększeniu w pierwszej kolejności należy rozważyć toczący się proces nowotworowy w ich rejonie i pobrać je do badanie patomortfologicnzego, natomiast węzły obwodowe powiększone na pierwszym miejscu wskazują na proces zapalny związany z zakażeniem. Jeżeli dojdzie do powiększenie węzłów chłonnych na przykład pachwinowych należy podejrzewać proces patologiczny w obrębie miednicy.

Powiększenie węzłów chłonnych okolicy szyi.

Powiększenie węzłów chłonnych okolicy szyi, to jest węzłów chłonnych podżuchwowych, szyjnych i karkowych, oraz przyusznych należy w pierwszej kolejności kojarzyć z procesem zapalnym toczącym się w obrębie jamy ustnej, oraz głowy i twarzy. Powiększenie migdałków, węzłów podżuchwowych u osoby dorosłej niemalże zawsze jest wskazaniem do wykonania badania laryngologicznego. Ogląd jamy ustnej, gardła, krtani, oraz górnych dróg oddechowych ma na celu wykluczenie raka płaskonabłonkowego, lub też stanu przedrukowego, dodatkowo pomaga w tym pobranie wymazu do badania patomorfologicznego. Bardzo często powiększenie węzłów podżuchwowych jest związane z pruchnicą zębów, dlatego należy dokładnie je obejrzeć. Powiększenie natomiast węzłów chłonnych centralnych oblicowuje w pierwszej kolejności do pobrania na badanie patomorfologiczne, ponieważ ich powiększenie jest częściej wynikiem procesu nowotworowego toczącego się w rejonie spływu chłonki okolicy brzucha i śródpiersia, niż zakażenia, czy też innych stanów zapalnych.

Powiększone węzły chłonne.

Węzły chłonne są elementami układu limfatycznego, ich zadaniem jest zatrzymywanie zneutralizowanych komórek układu zapalnego, które zostały zmienione pod wpływem działania patogenu, oraz komórki nowotworowe przed przedostawaniem się poza rejon z którego dana chłonka spływa do danej grupy węzłów. Powiększenie węzłów chłonnych zawsze ma podłoże patologiczne i stanowi dla lekarza sygnał by skupił się na diagnostyce powiększonych węzłów. Pod żadnym względem nie można lekceważyć powiększonych węzłów chłonnych. Węzły chłonne powierzchowne, ich powiększenie należy kojarzyć z procesem zapalnym lub zakaźnym jaki się toczy w obrębie rejonu spływu chłonki, zatem należy doszukiwać się zranień na skórze, zapaleń błony śluzowej, czerniaka. Powiększenie węzłów chłonnych centralnych, zlokalizowanych w obrębie jamy brzusznej, śródpiersia, czy węzłów nadobojczykowych należy kojarzyć najpierw z procesem nowotworowym toczącym się z rejonie ich spływu. Zatem węzły chłonne ulegają powiększeniu w przypadku sanów zapalnych spowodowanych zakażeniem, reakcją alergiczną, chorobą autoimmunologiczną i nowotworową.

Badanie węzłów chłonnych.

Najprostszym badaniem węzłów chłonnych jest badanie palpacyjne, które pozwala na określenie nie tylko powiększenia, ale i bolesności, konsystencji i oceny skóry nad węzłem. W przypadku węzłów chłonnych centralnych niezlokalizowanych w śródpiersiu czy w jamie brzusznej badaniem oceniającym jest ultrasonografia lub badanie tomografii komputerowej. Badanie palpacje powinno być bardzo dokładne i odbywać się przy każdej wizycie lekarskiej. Badanie węzłów bardzo wiele wnosi, przy tym jest proste i bezpieczne dla pacjenta. Do powiększenia węzłów chłonnych dochodzi w odpowiedzi na toczący się w danej rejonie węzła patologii. Węzły powiększają się najczęściej z powodu zakażenia, reakcji alergicznej, w przebiegu choroby autoimmunologicznej, w wyniku kontaktu z nieprawidłowi komórkami, w tym z komórkami zmienionymi nowotworowo. Węzły limfatyczne nigdy nie powiększają się bez powodu, są zatem cennym źródłem informacji o zdrowiu, czy chorobie osoby badanej. Zatem powinny być badane przez lekarza pierwszego kontaktu zawsze, niezależnie od wizyty.

Węzły chłonne- co to jest?

Węzły chłonne są częścią układu limfatycznego. Współdziałają wraz z migdałkami, grudkami chłonnymi, śledzioną. Sa połączone naczyniami nazywanymi naczyniami chłonnymi, w których przepływa chłonka. Jest to układ otwarty w przeciwieństwie do układu sercowo naczyniowego, co oznacza że wylewa się do jam ciała. Chłonka pełni funkcję „ścieku” który spływa z określonych rejonów do grup węzłów chłonnych niosąc z sobą odpady w postaci zneutralizowanych drobnoustrojów, komórek zmienionych nowotworowo. Chłonka zostaje przefiltrowywana przez węzły, które mają nie dopuścić do szerzenia się czy to zakażenia, czy tez procesu nowotworowego. Powiększenia każdego węzła chłonnego przebiega w związku z toczącą się patologią w obrębie regiony z którego spływa limfa. Wezły chłonne nie tylko mówią o patologii, ale i pozwlają na jej lokalizację. W przypadku kiedy dojdzie do powiększenia węzłów chłonnych centralnych, takich jak na przykład w obrębie jamy brzusznej należy zwsze w pierwszej kolejności podejrzewac proces nowotworowy, dopiero zaś w drugiej kolejności proces zpalny.

Znacznie węzłów chłonnych.

Węzły chłonne stanowią bardzo ważną cześć układu limfatycznego. Ich zadaniem jest zatrzymywanie chłonki spływającej z danego rejonu, tak aby zawarte w niej patogeny, czy nieprawidłowe komórki ciała nie przedostawały się poza region spływu i ażeby nie doszło do rozsiania procesu zapalnego lub nowotworowego. Węzły chłonne na patologię najczęściej reagują powiększeniem. Nie dopuszczalnym jest by którykolwiek lekarz zlekceważył powiększone węzły chłonne, gdyż zawsze oznacza to patologię, czy to w postaci stanu zapalnego, czy też powstającego nowotworu. Dodatkowo węzły pomagają lekarzowi na lokalizację zmiany. Powiększenie węzłów chłonnych centralnych znacznie częściej wskazuje na chorobę nowotworową, niż na stan zapalny spowodowany zakażeniem. Węzły chłonne nadobojczykowe prawe wskazują na proces toczący się w śródpiersiu, lewe zaś na patologia umiejscowioną w nadbrzuszu. Różnicowanie wstępnie przybliża ocena samego węzła, to jest w zakresie bolesności, i tak tez węzły odczynowe są zwykle bolesne, zaś nowotworowe przebiegają bez bólu.

Diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych.

Postępowanie w przypadku powiększonego węzła chłonnego, czy też grupy węzłów zależny od ich lokalizacji. Przyjmuje się iż w przypadku powiększenia węzłów chłonnych centralnych, jako pierwszą patologię trzeba mieć na myśli chorobę nowotworową, w związku z tym postępowaniem w pierwszej kolejności będzie pobranie całego węzła chłonnego do badania patomorfologicznego, by wykluczyć ewentualny proces rozrostowy. W przypadku powiększenia węzłów chłonnych brzusznych, śródpiersiowych i nadobojczykowych zatem zaczynamy diagnostykę od operacji zwiadowczej z pobraniem węzła. Powiększenie węzła chłonnego obwodowego zmusza  lekarza do poszukiwania patologii zapalnej w obrębie rejonu jaki odpowiada danej grupie węzłów. Przy wykluczeniu przyczyn zakaźnych, dopiero wówczas wykonuje się badanie histologiczne guza po jego biopsji. Najczęstszymi przyczynami powiększenia węzłów chłonnych są zakażenia, szczególnie u dzieci. U osób starszych powiększenie każdego węzła nasuwa proces nowotworowy, które jeszcze nie uległ manifestacji.

Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych.

W przypadku stwierdzenia powiększenia obwodowych węzłów chłonnych należny doszukiwać się zmiany zapalnej w obrębie regionu, z którego spływa chłonka do danej grupy węzłów, i tak też gdy stwierdzimy powiększenie powierzchownych węzłów chłonnych dołu łokciowego, należy doszukiwać się zranienia, czy też ugryzienia w obrębie kończyny górnej- przedramienia i dłoni, należy zwrócić uwagę na wszelkie przebarwiania, które mogłyby się okazać czarniakiem. Jeśli zobaczy się zranienie, należy podjąć antybiotykoterapię, oraz leczenie przeciwzapalne, zaś po trzech tygodniach bez poprawy należy zdecydować się na pobranie węzła do badania patomorfologicznego. Węzły chłonne są w stanie nam wiele powiedzieć, dlatego też nie można lekceważyć ich powiększenia, gdyż zawsze wskakuje iż dzieje się coś nie tak i już jakiś proces patologiczny właśnie w taki sposób daje o sobie znać. Powiększone węzy chłonne mogą pojawić się także w reakcji alergicznej nie tylko na ukąszenie przez owada, ale także kontakcie z materiałami uczulającymi.

Badanie węzłów chłonnych

Badanie węzłów chłonnych powinno odbywać się na każdej wizycie lekarskiej, ponieważ zważywszy na znaczenie kliniczne ich powiększenia, przeoczenie ich powiększenia, powoduje przeoczenie ważnej patologii. Węzły chłonne dostępne badaniu palpacyjnemu powinny być wnikliwie badane przez lekarza. Stwierdzenie powiększonego węzła chłonnego odbywa się po stwierdzaniu, iż jego średnica przekracza 1 centymetr. Należy określić ilość powiększonych węzłów danego rejonu, czy są ze sobą złączone, czy są bolesne, jaką mają konsystencję, oraz jak wygląda skóra nad węzłem. Przeważnie jest tak że węzły chłonne bolesna to takie, do których powiększania doszło na skutek stanu zapalnego w odpowiedzi na zakażenie. Węzły chłonne powiększone z powodu zmian nowotworowych toczących się w obrębie rejonu, z którego spływa chłonka zwykle są niebolesne. Skóra nad węzłem chłonnym może być przyrośnięta do węzła, może być zaczerwieniona, oraz mogą się na niej pojawić wybroczyny krwawe, krwawe podbiegnięcia, oraz owrzodzenia.

Przyczyny zmian w węzłach chłonnych.

Jakakolwiek zmiana w obrębie węzłów chłonnych zawsze świadczy o patologii i nie powinna być lekceważona. Węzły chłonne na stan patologii najczęściej reagują powiększeniem. Węzeł chłonny powiększony, to taki, który przekracza średnicę 1 centymetra i jest wyczuwalny w badaniu palpacyjnym. Węzły chłonne ulegają powiększeniu w odpowiedzi na zmiany patologiczne toczące się w obrębie regionu, z którego spływa chłonka. Innymi przyczynami zapalnymi mogą być zaostrzenia chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy. Powiększenie regionalnych węzłów chłonnych może także wykazywać na odczyny alergiczne. Węzły chłonne mogą także informować nas o toczącym się procesie nowotworowym. W przypadku powiększenia węzłów chłonnych centralnych w obrębie jamy brzusznej, w śródpiersiu oraz węzłów nadobojczykowych wymagane jest pobranie węzłów chłonnych do badania patomorfologicznego, ponieważ przeważnie ich powiększenie wskazuje na proces nowotworowy, jeszcze przed tym jak zacznie się manifestować w inny sposób klinicznie.